ตัวอย่างการลงทะเบียนกับ www.no-ip.com
1. เข้าไปยังเว็บไซต์ www.no-ip.com และให้ทำการลงทะเบียนสำหรับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนโดยคลิ๊กที่ Sign-up Now!  สำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วให้ป้อน Email และ Password ที่ได้ลงเทะเบียนไว้ เพื่อเข้าระบบ ดังรูป

2. ที่เมนู Hosts/Redirects ด้านซ้ายมือเลือกรายการ Add ดังรูป

3. ป้อนชื่อ Host และเลือกโดเมนตามที่มีให้เลือก และเลือก Host Tัype เป็น DNS Host (A) ส่วน IP Address โปรแกรมจะตรวจสอบให้เอัตโนมัติและเติมให้เอง ค่าอื่น ๆ ให้ให้ป้อนตามความเหมาะสม  และในส่วนของ Mail Record ถ้าท่านมี Mail Server อยู่แล้วก็สามารถป้อนเข้าไปได้เลย  ของผู้เขียนเองไม่ได้ป้อนนะครับ  ดังรูป

4. เมื่อเราคลิ๊กปุ่ม Create Host ก็จะมีการบอกผลว่า Host ของเราได้สร้างเรียบร้อยแล้ว  และจะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีจึงจะสามารถเรียกใช้งานได้ 

5.เมื่อครบ 5 นาทีแล้วลองเรียกคำสั่ง nslookup มาดูเพื่อตรวจสอบว่าชื่อ Host ที่เราเพิ่ม Add ไป มีอยู่ในระบบฐานข้อมูล  DNS ของโลกแล้ว

6. ที่เว็บไซต์ของ www.no-ip.com ให้เลือกเมนู Download เพื่อทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Dynamic DNS update client ไปติดตั้งไว้บน Server ที่จะใช้งานจริง โดยให้เลือกให้ตรงกับระบบปฏิบัติการของ Server ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนได้นำเอา PC ที่เป็น Windows XP มาจำลองเป็น Web Server และ FTP Server  เลขต้องเลือกเป็น Windows ดังรูป

7. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว  ซึ่งจะมีการแจ้งบอกว่าเครื่องที่เราจะติดตั้งจะต้องสามารถ online ไปยัง Server ของ www.no-ip.com เพื่อการ Configuration ได้  ดังรูป

8. การเข้าสู่โปรแกรมให้ป้อน E-mail Address และ  Password ให้ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้  ดังรูป

9. แล้วหน้าต่างของโปรแกรม Dynamic DNS update client (DUC) ก็จะปรากฎขึ้นมา  เราสามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ของโปรแกรมผ่านปุ่ม Options ได้ ดังรูป

10. หรือถ้าคลิ๊กเมาส์ขวาก็จะมีเมนูเช่นการ Update Checked Hosts/Groups Now หรือ Manage Host List ดังรูป

11. ในกรณีที่เราต้องการ Add Host เพิ่มเติมเราสามารถทำได้ด้วยการคลิ๊กที่เมนู Manage ซึ่งเป็นเมนูย่อยของ Host/Redirect จากหน้าเว็บไซต์  ซึ่งจะได้ผลดังรูป  แล้วให้ทำการคลิ๊กปุ่ม ADD a HOST เพื่อ Add Host เพิ่มเติม

12. โดยผู้เขียนได้ทำการ Add Host อีกหนึ่งตัวชื่อว่า sornftp.no-ip.info และเมื่อเปิดโปรแกรม DUC ขึ้นมาก็จะมีรายการทั้งสองดังรูป

13. และเมื่อทำการสอบถาม IP ผ่านโปรแกรม nslookup สำหรับ Host ชื่อใหม่ จะได้ผลดังรูป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *